Jemputan Mesyuarat Majlis Dekan-Dekan ICT (MaDICT) Institut Pengajian Tinggi (IPT) Bil. 2/2020

Tarikh  : 23 September 2020 (Rabu)  

Masa   : 9.00 pagi – 12.00 tengahari  

Tempat : Google Meet (pautan diberi di email jemputan) 

 

AGENDA MESYUARAT  

9:00 pagi      Kata-kata Aluan Pengerusi  

9:05 pagi      Pengesahan Minit Mesyuarat MaDICT Bil. 1/2020  

9:10 pagi      Perkara-perkara Berbangkit  

Agenda tetap: 

   1. Program Pengajian 
   2. Penyelidikan 
   3. Pemindahan Ilmu 
   4. Hubungan Antarabangsa 
   5. Kerjasama Antara Universiti 
   6. Laman Sesawang 
   7. Kewangan MaDICT 

Hal-hal lain: 

   1. Global ACE Certification by Cybersecurity Malaysia (30 minit) 
   2. Lembaga Teknologis Malaysia MBOT (30 minit) 
   3. e-Sulam Webinar (30 minit) 

12:00 tgh    Penangguhan Mesyuarat 

         Bersurai